MENU MENU
Çözüm Araştırma Eğitim ve Danışmanlık > Araştırma > ARAŞTIRMA TÜRLERİ NELERDİR?

ARAŞTIRMA TÜRLERİ NELERDİR?

saha-arastirma

TEMEL ARAŞTIRMA

Bu araştırmanın ana motivasyonu bilgi yayılımı’dır. Ticari olmayan bir araştırmadır. Örneğin, bir deney temel araştırmanın iyi bir örneğidir.

UYGULAMALI ARAŞTIRMA

Uygulamalı araştırma, gerçek hayat problemlerini analiz etme ve çözme üzerine odaklanmıştır. Bilimsel yöntemlerle problemlerin çözülmesine yardımcı olur. İnsanların genel refahını etkileyen sorunların çözümünde önemli bir rol oynamaktadır.

PROBLEM ODAKLI ARAŞTIRMA

İlgili çözümleri bulmak adına sorunun tam olarak ne olduğunu anlamak için problem odaklı araştırmalar yürütülmektedir.

PROBLEM ÇÖZME ARAŞTIRMASI

Bu tür araştırmalar, şirketlerin kendi sorunlarını anlamalarını ve çözmelerini amaçlamaktadır. Problem çözme araştırması, mevcut sorunlara çözüm bulmak için uygulamalı araştırmalar kullanır. Örnek

  • Müşteri memnuniyet araştırması,
  • Çalışan memnuniyet araştırması,
  • Bayi memnuniyeti araştırması,
  • Gizli müşteri araştırmaları,
  • Kamuoyu algı ve itibar araştırması
  • Fiyat araştırması

Araştırma şirketleri problem çözme araştırmalarında istatistik’i teknikler ve metodojileri kullanarak bu araştırmaları gerçekleştirerek şirketlere sunar. Şirketler buradan elde ettikleri araştırma sonuçları ile çeşitli stratejik kararlar ve eylem planları gerçekleştirerek sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedeflerler.

Çözüm araştırma şirketi işletme ve kurumların bu sorunlarını profesyonelleri ile detaylı olarak analiz eder işletmelerin ihtiyacına özgü soru formunu dizayn ederek sonuca taşır

Nitel Araştırma

Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlamak mümkündür.

Nicel Araştırma

Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan araştırma türleridir.

Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi doğa bilimleri alanlarında araştırmalar gözlem ve ölçmeye dayanır.

Gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı araştırmalara niceliksel, sayısal (“quantitative”) araştırma denir.

Bu içerik 6 Aralık 2019 tarihinde güncellenmiştir.