MENU MENU

Blog

  • cozumblog300x200
    Ürün,Koku, Ambalaj  Testi Araştırması İsim, paket, marka testi ürünün fonksiyonel özelliklerinin yanında ürünün fiziksel ve kişiliğine ait karakteristiklerinin değerlendirilmesidir. Ambalaj, ürün, isim araştırmaları marka isminin, logosunun ve ambalajının tüketici algılayışında tetikleyici özelliğini ölçer. Ürün testi araştırması ile yeni çıkacak veya yeniden pazara sürülecek bir ürünün tat, koku, ambalaj gibi özelliklerinin tek başına ya da rakipleri ile birlikte markalı veya markasız olarak mevcut veya potansiyel tüketicileri nezdinde test edilmesi amacıyla yapılan araştırma modelidir. Yapılacak ürün testi
  • yuzyuze300x200
    Yüz Yüze Araştırma (Papı) Nedir ? Yüz yüze görüşme (PAPI): Kağıt kalem yada IP ile katılımcılar ile bire bir yüz yüze yapılan klasik bir anket türüdür. Yüz yüze anketlerde anketörler detaylı ve kapsamlı eğitime tabi tutulur ve pilot uygulamalar yapılır. Pilot uygulamaların amacı araştırmanın sahaya çıkmadan önce son kontrollerinin yapılması sürecidir. Saha uygulamaları süpervizörler eşliğinde araştırma kapsamında belirtilen yaş, cinsiyet, sosyo ekonomik statüye bağlı kalarak gerçekleştirilir. Yüz yüze görüşmeler için anketörlerin beden dili ve diksiyonu
Bu içerik 13 Ocak 2020 tarihinde güncellenmiştir.