MENU MENU
Çözüm Araştırma Eğitim ve Danışmanlık > Araştırma > Müşteri Memnuniyet Araştırması Nedir?

Müşteri Memnuniyet Araştırması Nedir?

Bayi Memnuniyeti Araştırması

Müşteri etkisini “gerektiğinde” tasarım sürecine kadar geri götüren ve kendisini güncelleyebilen firmalar “müşteri odaklı” çalışma felsefesini hayata geçirebilmeyi başaranlardır. Bu zincir üzerinde domino etkisi yaratan ilk hareketi ise geri beslemeler sayesinde müşteri vermektedir. Müşteri tatmini bir organizasyonun müşterisini etkileme & elde etme ve zaman içinde elde tutma yeteneğidir. Müşteri memnuniyeti araştırması yada müşteri memnuniyeti ölçümü müşterinin sesini performans değerlendirmeleri ile düzenli olarak takip eden bir yönetimsel bilgi sistemidir.

Müşteri memnuniyeti araştırmasının temel hedefleri

  • Tüm müşterilerin beklenti ve ihtiyaçları anlaşılması.
  • Bir firmanın, kendisinin ve rakiplerinin, bu beklenti ve ihtiyaçları ne kadar iyi karşıladığının tanımlanması.
  • Elde edilen sonuçlara göre bir ürün ve/veya hizmet standardının geliştirilmesi.
  • Zaman içinde eğilimlerin incelenerek zamanında (gecikmeden) davranış geliştirilmesinin sağlanması.
  • Müşteri memnuniyeti araştırması ile bir önceki dönemler arasında hizmetin karşılaştırılması. Farkındalık yaratacak huşuların belirlenmesi,
  • Karşılanmamış beklentilerin tespit edilmesi,
  • Müşteri memnuniyetinin marka algısı ve itibarı içerisindeki değerinin belirlenmesine imkan verir,
  • Öncelikler ve standartlar oluşturularak, amaçların ne derece gerçekleştirildiğinin yorumlanması.

Müşteri memnuniyeti araştırması, ölçümleme sürecinin en büyük katkısı firmaya rakamsal bazı göstergeler sunmasının ötesinde en değerli varlığı olan müşterisi ile diyalog kurma ve ilişkisini devam ettirme imkanı sağlamasıdır. Bu özelliği ile firmalar için salt bir ölçüm olmaktan öte bir pazarlama aracı olarak da önem kazanmaktadır. Yüksek müşteri memnuniyeti sürekli olmalıdır. Sürdürülebilir müşteri memnuniyeti ancak sürekli kaliteli hizmet ile sağlanabilir. Hizmet kalitesi ve hizmet noktalarının performansı düzenli olarak takip edilmelidir. Müşteri memnuniyet araştırmaları, ölçümlemesi  sektörlere göre farklılık gösterse de senede 2 yada 3  kez yapılması önerilmektedir.

Müşteri memnuniyeti araştırması-ölçümlemesi analizi için teklif /bilgi almak için Tıklayınız

Bu içerik 6 Aralık 2019 tarihinde güncellenmiştir.