MENU MENU

Nicel Araştırma Nedir

research-information-system

Olgu ve olayları nesnelleştirerek gözlemlenebilir, ölçülebilir ve sayısal olarak ifade edilebilir bir şekilde ortaya koyan araştırma türleridir.

Biyoloji, kimya, fizik, mühendislik gibi doğa bilimleri alanlarında araştırmalar gözlem ve ölçmeye dayanır.

Gözlem ve ölçmelerin tekrarlanabildiği ve objektif yapıldığı araştırmalara niceliksel, sayısal (“quantitative”) araştırma denir.

Nicel Araştırmada Amaç Nedir?

Bireylerin toplumsal davranışlarını gözlem, deney ve test yoluyla nesnel bir şekilde ölçmek ve sayısal verilerle açıklamaktır

Nicel araştırma ile;

  • ne kadar?
  • ne miktarda?
  • ne kadar sık,
  • ne kadar yaygın? vb. sorulara cevap aranır.

Nicel araştırmalarda araştırma evreni buna bağlı olarak örneklemin belirlenmesi, araştırma metodolojisi ve raporlama büyük önem arz eder. Çözüm araştırma şirketi. Nice araştırmalarda araştırma süreçlerini bir bütün olarak ele alır ve her aşaması için ayrı bir titizlik gösterir. Araştırmaların tüm aşamalarında kalite standartları koşulsuz olarak uygulanır.

Bu içerik 6 Aralık 2019 tarihinde güncellenmiştir.