MENU MENU

Nitel Araştırma

researchmagnify.preview

Nitel araştırma, gözlem, görüşme ve doküman analizi gibi nitel veri toplama yöntemlerinin kullanıldığı, algıların ve olayların doğal ortamda gerçekçi ve bütüncül bir biçimde ortaya konmasına yönelik nitel bir sürecin izlendiği araştırma olarak tanımlamak mümkündür. Nitel araştırmalarda, sayısal verilere, çoğunluk ya da azınlık fikirlerine ulaşmak amaç değildir. Nitel araştırmada, nicel araştırmadaki gibi tutum ve davranışların yönü değil ağırlığı ölçümlenmektedir. Tutum ve davranışların altında yatan etkenlerin sebepleri ayrıntılı biçimde irdelenmektedir. Araştırılan konuyu, ilgili bireylerin bakış açısıyla görebilmeyi ve bu bakış açısıyla oluşan süreçleri ve etkenleri ortaya koymaya olanak vermektedir. En sık kullanılan nitel araştırma yöntemlerinden gözlem ve görüşme sosyal olguların bu değişkenliğini ve hareketliliğini, kırılma noktalarını bir an bile olsa yakalamaya ve anlamaya yöneliktir. Nitel araştırmalar genellikle nicel araştırmalar öncesi gerçekleştirilir.

Nitel araştırmalarda grup tartışmaları araştırmalarda sıkça başvurulan etkili bir araştırma yöntemidir. Grup tartışmaları moderatör eşliğinde belirli sayıda katılımcının bir araya gelerek önceden belirlenen konu hakkında görüş ve düşüncelerini anlattıkları kalitatif bir araştırma yöntemidir. Katılımcılar araştırma konusu ve kapsamına bağlı olarak belirlenir. Grup tartışmaları genelde 7-8 katılımcıdan oluşur. Amaca bağlı olarak 4-5 katılımcıdan oluşan mini gruplar da söz konusudur. Grup tartışmaları ortalama 1,5 2 saat süreli olur.

Çözüm araştırma şirketi nitel araştırmalar için kalite standartları yüksek düzeyli araştırmalar gerçekleştirmek için fokus grup  stüdyosu , teknik donanımı , altyapısı  profesyonelleri ile hizmet sunmaktadır.

Bu içerik 6 Aralık 2019 tarihinde güncellenmiştir.